Définition Marihuana

Définition de marihuana

marihuana (Nom commun)